Index

VN NORGE AS

Orgnr: 821083052

tlf: 22 34 00 00
mobil: 992 52 050
adresse: Filipstad brygge 2

id

23476

organisasjonsnummer

821083052

navn

VN NORGE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-06-29

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Filipstad brygge 2"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0252", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-06-21

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1397 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0114", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

821083052

navn

VN NORGE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Filipstad brygge 2

forradrpostnr

0252

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 1397 Vika

ppostnr

0114

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

29.06.2018

stiftelsesdato

21.06.2018

tlf

22 34 00 00

tlf_mobil

992 52 050

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

821083052

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2367867, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 858779674, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 363589634}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 495190040}}, "journalnr": "2021305804", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "821083052"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 388902922, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 388902922}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 469876752, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 469876752}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 858779674}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 657786819, "totalresultat": 657786819, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1779064}, "driftsresultat": -1779064, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 846356005, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 862010473}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 15654468}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 844576941}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 927048795 [navn] => VN NORGE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2021-05-01 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 821083052 [oppstartsdato] => 2021-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Filipstad brygge 2"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0252", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1397 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0114", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?