Index

VOIT AS

https://voit.no

Orgnr: 811754862

mobil: 919 02 013
webside: voit.no
adresse: Fagernessletta 10

id

525

organisasjonsnummer

811754862

navn

VOIT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-30

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fagernessletta 10"], "kommune": "NARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "NARVIK", "postnummer": "8514", "kommunenummer": "1806"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-25

hjemmeside

voit.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811754862

navn

VOIT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fagernessletta 10

forradrpostnr

8514

forradrpoststed

NARVIK

forradrkommnr

1806

forradrkommnavn

NARVIK

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

30.03.2013

stiftelsesdato

25.02.2013

tlf

tlf_mobil

919 02 013

url

voit.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

11.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811754862

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2410873, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 992614, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 24717}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 967897}}, "journalnr": "2021456035", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811754862"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 409708, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 379708}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 582907, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 582907}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 992615}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 8999, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2221307}, "driftsresultat": 23686, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2244993}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -12149, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 940}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 13089}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 11537}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911758520 [navn] => VOIT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-04-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 811754862 [oppstartsdato] => 2013-02-25 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Fagernessletta 10"], "kommune": "NARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "NARVIK", "postnummer": "8514", "kommunenummer": "1806"} [links] => [] [hjemmeside] => voit.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?