Index

VOLONTE VÅGEN AS

Orgnr: 893616772

tlf: 51 62 61 67
mobil: 472 59 039
adresse: Vågsgata 33

id

81708

organisasjonsnummer

893616772

navn

VOLONTE VÅGEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2009-02-04

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klær"}

antallAnsatte

13

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vågsgata 33"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4306", "kommunenummer": "1108"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2008-11-14

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

893616772

navn

VOLONTE VÅGEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vågsgata 33

forradrpostnr

4306

forradrpoststed

SANDNES

forradrkommnr

1108

forradrkommnavn

SANDNES

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.710

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

04.02.2009

stiftelsesdato

14.11.2008

tlf

51 62 61 67

tlf_mobil

472 59 039

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

13

ansatte_dato

14.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

893616772

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2229741, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3887627, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 150505}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3737122}}, "journalnr": "2021122723", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "893616772"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1768400, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 101500}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1666900}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2119227, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1119227}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1000000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3887627}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 759670, "totalresultat": 759670, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 7363170}, "driftsresultat": 998464, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 8361634}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -24504, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 24504}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 973960}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 993637645 [navn] => VOLONTE VÅGEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2009-02-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 13 [overordnetEnhet] => 893616772 [oppstartsdato] => 2009-04-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vu00e5gsgata 33"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4306", "kommunenummer": "1108"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?