Index

VOSS LYD AS

https://www.vosslyd.no

Orgnr: 912876314

mobil: 901 93 711
webside: www.vosslyd.no
adresse: Øvre Langhaugen 11

id

124516

organisasjonsnummer

912876314

navn

VOSS LYD AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-12-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "77.390", "beskrivelse": "Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted"}

antallAnsatte

9

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Øvre Langhaugen 11"], "kommune": "VOSS", "landkode": "NO", "poststed": "VOSS", "postnummer": "5709", "kommunenummer": "4621"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2013-11-30

hjemmeside

www.vosslyd.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

912876314

navn

VOSS LYD AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Øvre Langhaugen 11

forradrpostnr

5709

forradrpoststed

VOSS

forradrkommnr

4621

forradrkommnavn

VOSS

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

77.390

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

12.12.2013

stiftelsesdato

30.11.2013

tlf

tlf_mobil

901 93 711

url

www.vosslyd.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

9

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

912876314

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1862390, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3998641, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3049977}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 948664}}, "journalnr": "2020585888", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912876314"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 557019, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 330000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 227019}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3441622, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1022876}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3998641}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 154933, "totalresultat": 154933, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 8488396}, "driftsresultat": 333895, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 8822290}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -135262, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 8256}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 143518}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 198633}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 985524181 [navn] => VOSS LYD AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2003-03-20 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "77.390", "beskrivelse": "Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 9 [overordnetEnhet] => 912876314 [oppstartsdato] => 2003-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00d8vre Langhaugen 11"], "kommune": "VOSS", "landkode": "NO", "poststed": "VOSS", "postnummer": "5709", "kommunenummer": "4621"} [links] => [] [hjemmeside] => www.vosslyd.no [postadresse] => [datoEierskifte] => 2014-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?