Index

VOSSAMORO AS

Orgnr: 812156632

adresse: Raugstadvegen 12

id

1413

organisasjonsnummer

812156632

navn

VOSSAMORO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-29

naeringskode1

{"kode": "79.903", "beskrivelse": "Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Raugstadvegen 12"], "kommune": "VOSS", "landkode": "NO", "poststed": "VOSS", "postnummer": "5704", "kommunenummer": "4621"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812156632

navn

VOSSAMORO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Raugstadvegen 12

forradrpostnr

5704

forradrpoststed

VOSS

forradrkommnr

4621

forradrkommnavn

VOSS

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

79.903

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

29.06.2013

stiftelsesdato

12.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.04.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812156632

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1865458, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 134176, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 26100}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 108076}}, "journalnr": "2020605941", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812156632"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 20272, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -9728}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 113904, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 113904}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 134176}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -18335, "totalresultat": -18335, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 699746}, "driftsresultat": -19348, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 680398}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1013, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1013}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -18335}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912195384 [navn] => VOSSAMORO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-07-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "79.903", "beskrivelse": "Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangu00f8rvirksomhet"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 812156632 [oppstartsdato] => 2013-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Raugstadvegen 12"], "kommune": "VOSS", "landkode": "NO", "poststed": "VOSS", "postnummer": "5704", "kommunenummer": "4621"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?