Index

VOSSINGEN AS

Orgnr: 812339222

adresse: Sivlevegen 40

id

1844

organisasjonsnummer

812339222

navn

VOSSINGEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-08

naeringskode1

{"kode": "90.019", "beskrivelse": "Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet ikke nevnt annet sted"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sivlevegen 40"], "kommune": "VOSS", "landkode": "NO", "poststed": "VOSS", "postnummer": "5704", "kommunenummer": "4621"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-18

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812339222

navn

VOSSINGEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sivlevegen 40

forradrpostnr

5704

forradrpoststed

VOSS

forradrkommnr

4621

forradrkommnavn

VOSS

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

90.019

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

08.10.2013

stiftelsesdato

18.02.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812339222

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2321677, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 261584, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 226543}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 35041}}, "journalnr": "2021369322", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812339222"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 132228, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 166578}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -34350}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 129356, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 129356}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 261584}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -5184, "totalresultat": -5184, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5195}, "driftsresultat": -5195, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 11, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 11}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 0}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -5184}}]

Reserver mot visning?