Index

VØYENENGA UTVIKLING AS

Orgnr: 812530712

tlf: 23 11 69 00
adresse: C/O AS Naturbetong, Sørkedalsveien 7

id

2273

organisasjonsnummer

812530712

navn

VØYENENGA UTVIKLING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["C/O AS Naturbetong", "Sørkedalsveien 7"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0369", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1939-11-14

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

812530712

navn

VØYENENGA UTVIKLING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

C/O AS Naturbetong Sørkedalsveien 7

forradrpostnr

0369

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

14.11.1939

tlf

23 11 69 00

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812530712

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2127739, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 54126410, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 47049963}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 7076448}}, "journalnr": "2020876689", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812530712"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 322068, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 224599}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 97469}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 53804342, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 16050645}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 37753697}}, "sumEgenkapitalGjeld": 54126410}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 4505618, "totalresultat": 4505618, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4637326}, "driftsresultat": 7327503, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 11964829}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1550978, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 70693}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1621670}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 5776526}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 990943087 [navn] => VØYENENGA UTVIKLING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2007-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812530712 [oppstartsdato] => 2006-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["C/O AS Naturbetong", "Su00f8rkedalsveien 7"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0369", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?