Index

VRT HOLDING AS

Orgnr: 812126032

adresse: Torget 1

id

1377

organisasjonsnummer

812126032

navn

VRT HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-26

naeringskode1

{"kode": "86.221", "beskrivelse": "Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Torget 1"], "kommune": "LARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "LARVIK", "postnummer": "3256", "kommunenummer": "3805"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-24

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812126032

navn

VRT HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Torget 1

forradrpostnr

3256

forradrpoststed

LARVIK

forradrkommnr

3805

forradrkommnavn

LARVIK

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.221

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

26.06.2013

stiftelsesdato

24.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

12.11.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

812126032

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 23528, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3928469, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 71795}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3856674}}, "journalnr": "2021150053", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812126032"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2895851, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2865851}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1032618, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1032618}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3928469}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 977481, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1798214}, "driftsresultat": 1266860, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3065074}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 251, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 729}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 478}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1267111}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 973432117 [navn] => VRT HOLDING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.221", "beskrivelse": "Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 812126032 [oppstartsdato] => 1986-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Torget 1"], "kommune": "LARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "LARVIK", "postnummer": "3256", "kommunenummer": "3805"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?