Index

VSS LOKE AS

Orgnr: 919122927

adresse: Kirkegata 1

id

273903

organisasjonsnummer

919122927

navn

VSS LOKE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-12

naeringskode1

{"kode": "50.201", "beskrivelse": "Utenriks sjøfart med gods"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kirkegata 1"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4610", "kommunenummer": "4204"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-31

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 204"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4662", "kommunenummer": "4204"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

919122927

navn

VSS LOKE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kirkegata 1

forradrpostnr

4610

forradrpoststed

KRISTIANSAND S

forradrkommnr

4204

forradrkommnavn

KRISTIANSAND

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 204

ppostnr

4662

ppoststed

KRISTIANSAND S

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

50.201

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.06.2017

stiftelsesdato

31.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

919122927

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2426539, "valuta": "USD", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 313, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 313}}, "journalnr": "2021396231", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "919122927"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 21, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 8633}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -8612}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 291, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 291}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 313}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -5794, "totalresultat": -5794, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5816}, "driftsresultat": -5816, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 22, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 239}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 217}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -5794}}]

Reserver mot visning?