Index

VSS NJORD AS

Orgnr: 919122870

adresse: Kirkegata 1

id

273902

organisasjonsnummer

919122870

navn

VSS NJORD AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "50.201", "beskrivelse": "Utenriks sjøfart med gods"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kirkegata 1"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4610", "kommunenummer": "4204"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-31

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 204"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4662", "kommunenummer": "4204"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

919122870

navn

VSS NJORD AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kirkegata 1

forradrpostnr

4610

forradrpoststed

KRISTIANSAND S

forradrkommnr

4204

forradrkommnavn

KRISTIANSAND

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 204

ppostnr

4662

ppoststed

KRISTIANSAND S

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

50.201

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.06.2017

stiftelsesdato

31.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

919122870

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2426561, "valuta": "USD", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 44178216, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 43009190}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1169027}}, "journalnr": "2021396261", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "919122870"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 14024145, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 14024145}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 30154071, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 30154071}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 44178216}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -4237227, "totalresultat": -4237227, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 7931556}, "driftsresultat": -3876080, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4055476}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -361147, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 173994}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 535141}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -4237227}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 926231480 [navn] => VSS NJORD AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-12-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "50.201", "beskrivelse": "Utenriks sju00f8fart med gods"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 919122870 [oppstartsdato] => 2019-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kirkegata 1"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4610", "kommunenummer": "4204"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 204"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4662", "kommunenummer": "4204"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?