Index

VUVI AS

Orgnr: 812441752

adresse: Måseskjæret, Sandviksbodene 73A

id

2078

organisasjonsnummer

812441752

navn

VUVI AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-16

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "74.909", "beskrivelse": "Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Måseskjæret", "Sandviksbodene 73A"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5035", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-09

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812441752

navn

VUVI AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Måseskjæret Sandviksbodene 73A

forradrpostnr

5035

forradrpoststed

BERGEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

74.909

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

16.09.2013

stiftelsesdato

09.08.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

11.03.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812441752

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2465991, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1135363, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 713123}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 422240}}, "journalnr": "2021435484", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812441752"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -1463303, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 188240}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1651543}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2598666, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2450020}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 148646}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1135363}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 56352, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1476619}, "driftsresultat": 72838, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1549457}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -16486, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 54}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 16540}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 56352}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912451496 [navn] => VUVI AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-09-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "74.909", "beskrivelse": "Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 812441752 [oppstartsdato] => 2013-08-09 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Mu00e5seskju00e6ret", "Sandviksbodene 73A"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5035", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?