Index

VVS EKSPRESS AS

Orgnr: 912028933

adresse: Bekkeliveien 19B

id

105673

organisasjonsnummer

912028933

navn

VVS EKSPRESS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-04

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.221", "beskrivelse": "Rørleggerarbeid"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bekkeliveien 19B"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "KOLBOTN", "postnummer": "1410", "kommunenummer": "3020"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-29

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

912028933

navn

VVS EKSPRESS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bekkeliveien 19B

forradrpostnr

1410

forradrpoststed

KOLBOTN

forradrkommnr

3020

forradrkommnavn

NORDRE FOLLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.221

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

04.06.2013

stiftelsesdato

29.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

912028933

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1978093, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2123260, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 840388}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1282872}}, "journalnr": "2020722663", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912028933"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 58407, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 28407}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2064853, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1241592}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 823261}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2123260}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 572654, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5405872}, "driftsresultat": 753336, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 6159208}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -19164, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 238}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 19402}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 734171}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912033783 [navn] => VVS EKSPRESS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-06-05 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.221", "beskrivelse": "Ru00f8rleggerarbeid"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 912028933 [oppstartsdato] => 2013-05-29 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bekkeliveien 19B"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "KOLBOTN", "postnummer": "1410", "kommunenummer": "3020"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?