Index

VVS OG EL-INSTALLASJONER AS

Orgnr: 917791112

adresse: Stiglevikåsen 3

id

238787

organisasjonsnummer

917791112

navn

VVS OG EL-INSTALLASJONER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.210", "beskrivelse": "Elektrisk installasjonsarbeid"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Stiglevikåsen 3"], "kommune": "ARENDAL", "landkode": "NO", "poststed": "SALTRØD", "postnummer": "4815", "kommunenummer": "4203"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-07-13

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

917791112

navn

VVS OG EL-INSTALLASJONER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Stiglevikåsen 3

forradrpostnr

4815

forradrpoststed

SALTRØD

forradrkommnr

4203

forradrkommnavn

ARENDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.210

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

27.09.2016

stiftelsesdato

13.07.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.05.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

917791112

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1857088, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 196193, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 108286}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 87907}}, "journalnr": "2020612701", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "917791112"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -125700, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -155700}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 321893, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 321893}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 196193}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -44404, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 555575}, "driftsresultat": -38063, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 517512}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -6341, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 6341}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -44404}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 917854726 [navn] => VVS OG EL-INSTALLASJONER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-10-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.210", "beskrivelse": "Elektrisk installasjonsarbeid"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 917791112 [oppstartsdato] => 2016-07-13 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Stigleviku00e5sen 3"], "kommune": "ARENDAL", "landkode": "NO", "poststed": "SALTRu00d8D", "postnummer": "4815", "kommunenummer": "4203"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?