Index

W.A.F BYGG AS

Orgnr: 818761082

adresse: Okstadøy 15A

id

16823

organisasjonsnummer

818761082

navn

W.A.F BYGG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Okstadøy 15A"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7029", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-13

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818761082

navn

W.A.F BYGG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Okstadøy 15A

forradrpostnr

7029

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

27.03.2017

stiftelsesdato

13.03.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

11.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

818761082

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2030729, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2371202, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1619200}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 752002}}, "journalnr": "2020777270", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818761082"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -77736, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -102166}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2448938, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 448938}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2000000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2371202}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 30179, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1870137}, "driftsresultat": 30145, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1900282}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 34, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 416}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 382}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 30179}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918825932 [navn] => W.A.F BYGG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-04-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 818761082 [oppstartsdato] => 2017-03-13 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Okstadu00f8y 15A"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7029", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?