Index

WA TANKERS AS

Orgnr: 920952062

adresse: Sydnesplassen 1

id

327946

organisasjonsnummer

920952062

navn

WA TANKERS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-06-06

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "50.201", "beskrivelse": "Utenriks sjøfart med gods"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sydnesplassen 1"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5007", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-05-25

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

920952062

navn

WA TANKERS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sydnesplassen 1

forradrpostnr

5007

forradrpoststed

BERGEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

50.201

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

06.06.2018

stiftelsesdato

25.05.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

920952062

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2545827, "valuta": "USD", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 26853078, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 20575000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 6278078}}, "journalnr": "2021524502", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "920952062"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 10908605, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 6512243}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 4396362}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 15944473, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3154473}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 12790000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 26853078}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 3860193, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6727041}, "driftsresultat": 4641865, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 11368906}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -781672, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 15841}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 797513}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 3860193}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921064195 [navn] => WA TANKERS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-06-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "50.201", "beskrivelse": "Utenriks sju00f8fart med gods"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 920952062 [oppstartsdato] => 2018-05-25 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sydnesplassen 1"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5007", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?