Index

WABE HOLDING AS

Orgnr: 812415042

mobil: 932 90 566
adresse: Bordalssløyfen 26

id

2016

organisasjonsnummer

812415042

navn

WABE HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-02-22

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bordalssløyfen 26"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4639", "kommunenummer": "4204"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-02-14

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812415042

navn

WABE HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bordalssløyfen 26

forradrpostnr

4639

forradrpoststed

KRISTIANSAND S

forradrkommnr

4204

forradrkommnavn

KRISTIANSAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

22.02.2014

stiftelsesdato

14.02.2014

tlf

tlf_mobil

932 90 566

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812415042

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2167225, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 7842536, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 7838510}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4026}}, "journalnr": "2020919204", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812415042"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 6537223, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 4980000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1557223}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1305313, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1305313}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 7842536}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 187856, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 195283}, "driftsresultat": -12483, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 182800}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 194965, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 206928}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 11963}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 182482}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 913280423 [navn] => WABE HOLDING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-02-24 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kju00f8p og salg av egen fast eiendom"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812415042 [oppstartsdato] => 2014-02-14 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bordalsslu00f8yfen 26"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4639", "kommunenummer": "4204"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?