Index

WÅGE INVEST AS

Orgnr: 812468952

adresse: Dyrnesvika 14

id

2129

organisasjonsnummer

812468952

navn

WÅGE INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-24

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Dyrnesvika 14"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4329", "kommunenummer": "1108"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812468952

navn

WÅGE INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Dyrnesvika 14

forradrpostnr

4329

forradrpoststed

SANDNES

forradrkommnr

1108

forradrkommnavn

SANDNES

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

24.09.2013

stiftelsesdato

20.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812468952

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1723484, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4289466, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2859686}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1429780}}, "journalnr": "2020446599", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812468952"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3789466, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3759466}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 500000, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 500000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4289466}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -9511, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 17345}, "driftsresultat": -17345, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 4725, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4725}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -12620}}]

Reserver mot visning?