Index

WAL BYGG OG EIENDOM AS

https://walbe.no

Orgnr: 811573272

mobil: 993 22 508
webside: walbe.no
adresse: Østre Aker vei 17

id

128

organisasjonsnummer

811573272

navn

WAL BYGG OG EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-13

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

antallAnsatte

7

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Østre Aker vei 17"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0581", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-19

hjemmeside

walbe.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811573272

navn

WAL BYGG OG EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Østre Aker vei 17

forradrpostnr

0581

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

13.07.2013

stiftelsesdato

19.06.2013

tlf

tlf_mobil

993 22 508

url

walbe.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

7

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811573272

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 79288, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6526807, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 102416}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 6424391}}, "journalnr": "2021199919", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811573272"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2025526, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 230000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1795526}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4501282, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 4500807}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 475}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6526807}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2675224, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 23225968}, "driftsresultat": 3528410, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 26754378}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -72397, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 7771}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 80168}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 3456013}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918396934 [navn] => WAL BYGG OG EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-01-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 7 [overordnetEnhet] => 811573272 [oppstartsdato] => 2017-01-18 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00d8stre Aker vei 17"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0581", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => walbe.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?