Index

WALLE INTER MEDIA AS

Orgnr: 812251252

adresse: Loddefjordveien 26

id

1648

organisasjonsnummer

812251252

navn

WALLE INTER MEDIA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "63.120", "beskrivelse": "Drift av web-portaler"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Loddefjordveien 26"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "LODDEFJORD", "postnummer": "5171", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-18

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812251252

navn

WALLE INTER MEDIA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Loddefjordveien 26

forradrpostnr

5171

forradrpoststed

LODDEFJORD

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

63.120

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

27.07.2013

stiftelsesdato

18.07.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

04.06.2015

regnskap

regnskap #0

orgnr

812251252

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2586705, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 8813, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 8813}}, "journalnr": "2021605711", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812251252"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -49815, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -79815}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 58628, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 58628}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 8813}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -9648, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 85461}, "driftsresultat": -9648, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 75813}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -9648}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912265056 [navn] => WALLE INTER MEDIA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-08-01 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "63.120", "beskrivelse": "Drift av web-portaler"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 812251252 [oppstartsdato] => 2013-07-18 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Loddefjordveien 26"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "LODDEFJORD", "postnummer": "5171", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?