Index

WASHTEC BILVASK AS

https://www.washtec.no

Orgnr: 819185832

tlf: 22 91 81 80
webside: www.washtec.no
adresse: Slependveien 108

id

17956

organisasjonsnummer

819185832

navn

WASHTEC BILVASK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-23

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.694", "beskrivelse": "Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transport og tjenesteyting ellers"}

antallAnsatte

22

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Slependveien 108"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "BILLINGSTAD", "postnummer": "1396", "kommunenummer": "3025"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-21

hjemmeside

www.washtec.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819185832

navn

WASHTEC BILVASK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Slependveien 108

forradrpostnr

1396

forradrpoststed

BILLINGSTAD

forradrkommnr

3025

forradrkommnavn

ASKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.694

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

23.06.2017

stiftelsesdato

21.06.2017

tlf

22 91 81 80

tlf_mobil

url

www.washtec.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

22

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

819185832

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2418275, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 70594273, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 7004590}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 63589683}}, "journalnr": "2021384246", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819185832"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 28569766, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 6595005}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 21974761}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 42024507, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 39349144}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2675363}}, "sumEgenkapitalGjeld": 70594273}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "forenkletAnvendelseIFRS"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 8505592, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 112464927}, "driftsresultat": 9921207, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 122386134}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 986732, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1221048}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 234316}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 10907939}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971941596 [navn] => WASHTEC BILVASK AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.694", "beskrivelse": "Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transport og tjenesteyting ellers"} [antallAnsatte] => 22 [overordnetEnhet] => 819185832 [oppstartsdato] => 1980-01-18 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Slependveien 108"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "BILLINGSTAD", "postnummer": "1396", "kommunenummer": "3025"} [links] => [] [hjemmeside] => www.washtec.no [postadresse] => [datoEierskifte] => 2017-06-21 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?