Index

WATERFEED AS

Orgnr: 815465482

tlf: 90 56 99 96
adresse: Rasmus Rønnebergs gate 21

id

8623

organisasjonsnummer

815465482

navn

WATERFEED AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-06-01

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.221", "beskrivelse": "Rørleggerarbeid"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Rasmus Rønnebergs gate 21"], "kommune": "ÅLESUND", "landkode": "NO", "poststed": "ÅLESUND", "postnummer": "6002", "kommunenummer": "1507"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-05-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815465482

navn

WATERFEED AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Rasmus Rønnebergs gate 21

forradrpostnr

6002

forradrpoststed

ÅLESUND

forradrkommnr

1507

forradrkommnavn

ÅLESUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.221

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

01.06.2015

stiftelsesdato

01.05.2015

tlf

90 56 99 96

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815465482

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 75758, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 72168, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 72168}}, "journalnr": "2021209040", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815465482"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 54788, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 30454}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 17380, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 17380}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 72168}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 15505, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 12099}, "driftsresultat": 19901, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 32000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -15, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 10}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 25}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 19885}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 923041877 [navn] => WATERFEED AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-07-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.221", "beskrivelse": "Ru00f8rleggerarbeid"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815465482 [oppstartsdato] => 2019-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Rasmus Ru00f8nnebergs gate 21"], "kommune": "u00c5LESUND", "landkode": "NO", "poststed": "u00c5LESUND", "postnummer": "6002", "kommunenummer": "1507"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?