Index

WATTLET AS

Orgnr: 920951368

adresse: Gudbrandsdalsvegen 194

id

327903

organisasjonsnummer

920951368

navn

WATTLET AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-06-07

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "29.310", "beskrivelse": "Produksjon av elektrisk og elektronisk utstyr til motorvogner"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Gudbrandsdalsvegen 194"], "kommune": "LILLEHAMMER", "landkode": "NO", "poststed": "LILLEHAMMER", "postnummer": "2619", "kommunenummer": "3405"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-05-09

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

920951368

navn

WATTLET AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Gudbrandsdalsvegen 194

forradrpostnr

2619

forradrpoststed

LILLEHAMMER

forradrkommnr

3405

forradrkommnavn

LILLEHAMMER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

29.310

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

07.06.2018

stiftelsesdato

09.05.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

920951368

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2254065, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 181985, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 181985}}, "journalnr": "2021223396", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "920951368"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 78021, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 48021}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 103964, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 103964}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 181985}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 54449, "totalresultat": 54449, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 260069}, "driftsresultat": 64716, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 324785}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 5092, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 0}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 0}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 69807}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920982735 [navn] => WATTLET AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-06-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "29.310", "beskrivelse": "Produksjon av elektrisk og elektronisk utstyr til motorvogner"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 920951368 [oppstartsdato] => 2018-05-28 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gudbrandsdalsvegen 194"], "kommune": "LILLEHAMMER", "landkode": "NO", "poststed": "LILLEHAMMER", "postnummer": "2619", "kommunenummer": "3405"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?