Index

WEBAVDELINGEN AS

Orgnr: 812097342

adresse: Telemark Teknologipark, 3. etg., Merdevegen 1

id

1298

organisasjonsnummer

812097342

navn

WEBAVDELINGEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Telemark Teknologipark, 3. etg.", "Merdevegen 1"], "kommune": "NOTODDEN", "landkode": "NO", "poststed": "NOTODDEN", "postnummer": "3676", "kommunenummer": "3808"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-07

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Lie Jørgensens veg 8"], "kommune": "NOTODDEN", "landkode": "NO", "poststed": "NOTODDEN", "postnummer": "3684", "kommunenummer": "3808"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812097342

navn

WEBAVDELINGEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Telemark Teknologipark, 3. etg. Merdevegen 1

forradrpostnr

3676

forradrpoststed

NOTODDEN

forradrkommnr

3808

forradrkommnavn

NOTODDEN

forradrland

Norge

postadresse

Lie Jørgensens veg 8

ppostnr

3684

ppoststed

NOTODDEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.010

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.06.2013

stiftelsesdato

07.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812097342

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 3316, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 179542, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 44744}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 134797}}, "journalnr": "2021127098", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812097342"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 147746, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 50000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 97746}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 31796, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 31796}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 179542}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -2316, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 52804}, "driftsresultat": -2294, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 50510}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 22, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 19}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 41}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -2316}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912108244 [navn] => WEBAVDELINGEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-06-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812097342 [oppstartsdato] => 2013-06-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Telemark Teknologipark, 3. etg.", "Merdevegen 1"], "kommune": "NOTODDEN", "landkode": "NO", "poststed": "NOTODDEN", "postnummer": "3676", "kommunenummer": "3808"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Lie Ju00f8rgensens veg 8"], "kommune": "NOTODDEN", "landkode": "NO", "poststed": "NOTODDEN", "postnummer": "3684", "kommunenummer": "3808"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?