Index

WEBFOKUS AS

Orgnr: 811964042

adresse: St. Jørgens vei 8

id

1001

organisasjonsnummer

811964042

navn

WEBFOKUS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-22

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "63.120", "beskrivelse": "Drift av web-portaler"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["St. Jørgens vei 8"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0662", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-28

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811964042

navn

WEBFOKUS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

St. Jørgens vei 8

forradrpostnr

0662

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

63.120

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

22.05.2013

stiftelsesdato

28.02.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

24.08.2013

regnskap

regnskap #0

orgnr

811964042

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 84640, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4642993, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 11828}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4631165}}, "journalnr": "2021204253", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811964042"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 4375520, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 118843}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 4256677}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 267473, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 267473}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4642993}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 409733, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1012981}, "driftsresultat": 509496, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1522477}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 15803, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 17100}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1297}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 525299}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 993692905 [navn] => WEBFOKUS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2009-02-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "63.120", "beskrivelse": "Drift av web-portaler"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 811964042 [oppstartsdato] => 2008-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["St. Ju00f8rgens vei 8"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0662", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-02-28 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?