Index

WEBLANCE AS

Orgnr: 811695602

adresse: Kongens gate 16A

id

375

organisasjonsnummer

811695602

navn

WEBLANCE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-13

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kongens gate 16A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0153", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-01-24

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811695602

navn

WEBLANCE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kongens gate 16A

forradrpostnr

0153

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

13.03.2013

stiftelsesdato

24.01.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811695602

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2477925, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": -196906, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": -196906}}, "journalnr": "2021524348", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811695602"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -237836, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -267836}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 40930, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 40930}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": -196906}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -61679, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 295958}, "driftsresultat": -61679, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 234279}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -61679}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911700476 [navn] => WEBLANCE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-03-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811695602 [oppstartsdato] => 2013-01-24 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kongens gate 16A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0153", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?