Index

WEBOLOGY 2.0 AS

https://www.webology.no

Orgnr: 814970922

mobil: 47 96 00 01
webside: www.webology.no
adresse: Kongens gate 6

id

7474

organisasjonsnummer

814970922

navn

WEBOLOGY 2.0 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-02-18

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kongens gate 6"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0153", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-02-04

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["St. Halvards gate 24"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0192", "kommunenummer": "0301"}

hjemmeside

www.webology.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

814970922

navn

WEBOLOGY 2.0 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kongens gate 6

forradrpostnr

0153

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

St. Halvards gate 24

ppostnr

0192

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.010

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

18.02.2015

stiftelsesdato

04.02.2015

tlf

tlf_mobil

47 96 00 01

url

www.webology.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

814970922

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 70160, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 349890, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 31367}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 318523}}, "journalnr": "2021202453", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814970922"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 59550, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 36000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 23550}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 290340, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 290340}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 349890}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 93695, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 51807}, "driftsresultat": 95278, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 147085}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -6, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 6}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 95272}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 926981099 [navn] => WEBOLOGY 2.0 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2021-04-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 814970922 [oppstartsdato] => 2021-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kongens gate 6"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0153", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["St. Halvards gate 24"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0192", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?