Index

WEBPLATFORM AS

https://webplatform.no

Orgnr: 811796182

webside: webplatform.no
adresse: Tolvsrødveien 58

id

621

organisasjonsnummer

811796182

navn

WEBPLATFORM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-09

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tolvsrødveien 58"], "kommune": "TØNSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "TOLVSRØD", "postnummer": "3154", "kommunenummer": "3803"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-10

hjemmeside

webplatform.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811796182

navn

WEBPLATFORM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Tolvsrødveien 58

forradrpostnr

3154

forradrpoststed

TOLVSRØD

forradrkommnr

3803

forradrkommnavn

TØNSBERG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.010

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

09.04.2013

stiftelsesdato

10.03.2013

tlf

tlf_mobil

url

webplatform.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.01.2017

regnskap

regnskap #0

orgnr

811796182

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2284289, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 163508, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 163508}}, "journalnr": "2021311324", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811796182"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -77705, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -107705}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 241213, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 241213}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 163508}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 10796, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 275253}, "driftsresultat": 10799, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 286053}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -3, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 3}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 10796}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911818817 [navn] => WEBPLATFORM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-04-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 811796182 [oppstartsdato] => 2013-03-10 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tolvsru00f8dveien 58"], "kommune": "Tu00d8NSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "TOLVSRu00d8D", "postnummer": "3154", "kommunenummer": "3803"} [links] => [] [hjemmeside] => webplatform.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?