Index

WELL INTERCEPT AS

Orgnr: 820365682

adresse: Professor Olav Hanssens vei 7A

id

21156

organisasjonsnummer

820365682

navn

WELL INTERCEPT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-02-09

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "09.101", "beskrivelse": "Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Professor Olav Hanssens vei 7A"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4021", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-01-04

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 8034"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4068", "kommunenummer": "1103"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

820365682

navn

WELL INTERCEPT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Professor Olav Hanssens vei 7A

forradrpostnr

4021

forradrpoststed

STAVANGER

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 8034

ppostnr

4068

ppoststed

STAVANGER

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

09.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

09.02.2018

stiftelsesdato

04.01.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

820365682

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1992405, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 444672, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 436406}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 8267}}, "journalnr": "2020732530", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "820365682"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 59637, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 50000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 9637}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 385036, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 15036}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 370000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 444672}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 31727, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 249467}, "driftsresultat": 44040, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 293508}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -7505, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 29}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 7533}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 36535}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920431372 [navn] => WELL INTERCEPT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-02-13 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "09.101", "beskrivelse": "Boretjenester tilknyttet utvinning av ru00e5olje og naturgass"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 820365682 [oppstartsdato] => 2018-01-04 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Professor Olav Hanssens vei 7A"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4021", "kommunenummer": "1103"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 8034"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4068", "kommunenummer": "1103"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?