Index

WELLAND NORGE AS

Orgnr: 819115052

adresse: Hulderveien 19

id

17754

organisasjonsnummer

819115052

navn

WELLAND NORGE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-10

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.460", "beskrivelse": "Engroshandel med sykepleie- og apotekvarer"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hulderveien 19"], "kommune": "STJØRDAL", "landkode": "NO", "poststed": "STJØRDAL", "postnummer": "7506", "kommunenummer": "5035"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-04-26

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819115052

navn

WELLAND NORGE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hulderveien 19

forradrpostnr

7506

forradrpoststed

STJØRDAL

forradrkommnr

5035

forradrkommnavn

STJØRDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.460

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

10.06.2017

stiftelsesdato

26.04.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

11.06.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

819115052

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2230739, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2292856, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2292856}}, "journalnr": "2021209282", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819115052"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 478963, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 454533}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1813893, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1813893}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2292856}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 819755, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6715387}, "driftsresultat": 1071590, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 7786977}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -20623, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": -7560}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 13062}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1050967}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919187018 [navn] => WELLAND NORGE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-06-24 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.460", "beskrivelse": "Engroshandel med sykepleie- og apotekvarer"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 819115052 [oppstartsdato] => 2017-04-26 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hulderveien 19"], "kommune": "STJu00d8RDAL", "landkode": "NO", "poststed": "STJu00d8RDAL", "postnummer": "7506", "kommunenummer": "5035"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?