Index

WEMBLEY SPORTS BAR AS

Orgnr: 817712282

adresse: Schouterrassen 25

id

14193

organisasjonsnummer

817712282

navn

WEMBLEY SPORTS BAR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-13

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Schouterrassen 25"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0573", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-08-25

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

817712282

navn

WEMBLEY SPORTS BAR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Schouterrassen 25

forradrpostnr

0573

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

56.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

13.09.2016

stiftelsesdato

25.08.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

13.10.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

817712282

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2170657, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1241212, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1127123}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 114088}}, "journalnr": "2020926578", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "817712282"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -519004, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -549004}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1760215, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1379254}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 380961}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1241212}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -272058, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1478349}, "driftsresultat": -111703, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1366646}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 5, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 11}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 6}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -111698}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 982382211 [navn] => WEMBLEY SPORTS BAR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2000-09-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 817712282 [oppstartsdato] => 2000-09-18 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Schouterrassen 25"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0573", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2016-08-25 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?