Index

WENAAS KAPITAL AS

Orgnr: 886333242

adresse: Monavegen 3

id

68642

organisasjonsnummer

886333242

navn

WENAAS KAPITAL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2004-01-10

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Monavegen 3"], "kommune": "RAUMA", "landkode": "NO", "poststed": "MÅNDALEN", "postnummer": "6386", "kommunenummer": "1539"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2003-11-27

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

886333242

navn

WENAAS KAPITAL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Monavegen 3

forradrpostnr

6386

forradrpoststed

MÅNDALEN

forradrkommnr

1539

forradrkommnavn

RAUMA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

10.01.2004

stiftelsesdato

27.11.2003

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

886333242

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2458295, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 333766173, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 332046793}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1719381}}, "journalnr": "2021422341", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "886333242"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 326508707, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 127498941}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 199009766}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 7257466, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 76573}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 7180893}}, "sumEgenkapitalGjeld": 333766173}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 979888, "totalresultat": 979888, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 337189}, "driftsresultat": -239189, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 98000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1239282, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4639025}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 3399743}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1000093}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920263399 [navn] => WENAAS KAPITAL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-01-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 886333242 [oppstartsdato] => 2017-09-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Monavegen 3"], "kommune": "RAUMA", "landkode": "NO", "poststed": "Mu00c5NDALEN", "postnummer": "6386", "kommunenummer": "1539"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?