Index

WESSEL FORVALTNING AS

Orgnr: 812310542

mobil: 907 27 331
adresse: Kjørsvikbugen

id

1781

organisasjonsnummer

812310542

navn

WESSEL FORVALTNING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-22

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kjørsvikbugen"], "kommune": "AURE", "landkode": "NO", "poststed": "KJØRSVIKBUGEN", "postnummer": "6699", "kommunenummer": "1576"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-11

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Karl Johan Wessel", "Kjørsvikbugen"], "kommune": "AURE", "landkode": "NO", "poststed": "KJØRSVIKBUGEN", "postnummer": "6699", "kommunenummer": "1576"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812310542

navn

WESSEL FORVALTNING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kjørsvikbugen

forradrpostnr

6699

forradrpoststed

KJØRSVIKBUGEN

forradrkommnr

1576

forradrkommnavn

AURE

forradrland

Norge

postadresse

c/o Karl Johan Wessel Kjørsvikbugen

ppostnr

6699

ppoststed

KJØRSVIKBUGEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

22.08.2013

stiftelsesdato

11.06.2013

tlf

tlf_mobil

907 27 331

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812310542

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1731000, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 840411, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 840000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 411}}, "journalnr": "2020454602", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812310542"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 55378, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 92084}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -36706}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 785033, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 785033}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 840411}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -2544, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2545}, "driftsresultat": -2545, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -2544}}]

Reserver mot visning?