Index

WESSELSGT 7 AS

Orgnr: 812489542

mobil: 404 14 412
adresse: c/o Advokatfirmaet Nidaros DA, v/ Bjørn M. Brauti, Kjøpmannsgata 19

id

2168

organisasjonsnummer

812489542

navn

WESSELSGT 7 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-24

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Advokatfirmaet Nidaros DA", "v/ Bjørn M. Brauti", "Kjøpmannsgata 19"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7013", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-18

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812489542

navn

WESSELSGT 7 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Advokatfirmaet Nidaros DA v/ Bjørn M. Brauti Kjøpmannsgata 19

forradrpostnr

7013

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

24.09.2013

stiftelsesdato

18.09.2013

tlf

tlf_mobil

404 14 412

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812489542

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2428661, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 12990505, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 12552416}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 438089}}, "journalnr": "2021470763", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812489542"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 30000, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 12960505, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1227191}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 11733314}}, "sumEgenkapitalGjeld": 12990505}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 903935, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 375189}, "driftsresultat": 1174174, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1549363}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -258, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 11}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 269}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1173916}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 812496042 [navn] => WESSELSGT 7 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-09-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kju00f8p og salg av egen fast eiendom"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812489542 [oppstartsdato] => 2013-09-18 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Advokatfirmaet Nidaros DA", "v/ Bju00f8rn M. Brauti", "Kju00f8pmannsgata 19"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7013", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?