Index

WEST-INVEST AS

Orgnr: 812101102

tlf: 70 19 95 00
adresse: Eidsbakken 81

id

1315

organisasjonsnummer

812101102

navn

WEST-INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-20

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Eidsbakken 81"], "kommune": "SULA", "landkode": "NO", "poststed": "EIDSNES", "postnummer": "6037", "kommunenummer": "1531"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

812101102

navn

WEST-INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Eidsbakken 81

forradrpostnr

6037

forradrpoststed

EIDSNES

forradrkommnr

1531

forradrkommnavn

SULA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

20.06.2013

stiftelsesdato

05.06.2013

tlf

70 19 95 00

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812101102

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 39400, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4365517, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3329200}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1036317}}, "journalnr": "2021164034", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812101102"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1235981, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 50000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1185981}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3129536, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 110272}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 3019264}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4365517}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 695712, "totalresultat": 695712, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 289193}, "driftsresultat": 968433, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1257626}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -76495, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 21}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 76516}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 891938}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912106446 [navn] => WEST-INVEST AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-06-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812101102 [oppstartsdato] => 2013-06-05 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Eidsbakken 81"], "kommune": "SULA", "landkode": "NO", "poststed": "EIDSNES", "postnummer": "6037", "kommunenummer": "1531"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?