Index

WESTBY & MORK AS

Orgnr: 892543992

adresse: Marta Steinsviks vei 37

id

79762

organisasjonsnummer

892543992

navn

WESTBY & MORK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2008-04-26

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.290", "beskrivelse": "Annet installasjonsarbeid"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Marta Steinsviks vei 37"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1283", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2008-02-18

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 43 Mortensrud"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1215", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

892543992

navn

WESTBY & MORK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Marta Steinsviks vei 37

forradrpostnr

1283

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 43 Mortensrud

ppostnr

1215

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.290

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

26.04.2008

stiftelsesdato

18.02.2008

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

12.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

892543992

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2510935, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2439279, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 38728}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2400551}}, "journalnr": "2021480507", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "892543992"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1382461, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1282461}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1056818, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1056818}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2439279}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 359471, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6143271}, "driftsresultat": 460770, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 6604042}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 90, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 206}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 116}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 460860}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 992614560 [navn] => WESTBY & MORK AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2008-04-29 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.290", "beskrivelse": "Annet installasjonsarbeid"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 892543992 [oppstartsdato] => 2008-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Marta Steinsviks vei 37"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1283", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 43 Mortensrud"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1215", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?