Index

WETA EIENDOM AS

Orgnr: 819221502

adresse: Kongegata 16A

id

18053

organisasjonsnummer

819221502

navn

WETA EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-30

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kongegata 16A"], "kommune": "LARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "LARVIK", "postnummer": "3256", "kommunenummer": "3805"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819221502

navn

WETA EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kongegata 16A

forradrpostnr

3256

forradrpoststed

LARVIK

forradrkommnr

3805

forradrkommnavn

LARVIK

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

30.06.2017

stiftelsesdato

20.06.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819221502

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2435703, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1169222, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1134072}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 35150}}, "journalnr": "2021479261", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819221502"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 798443, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 75000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 723443}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 370779, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 26886}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 343893}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1169222}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 96862, "totalresultat": 96862, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 185763}, "driftsresultat": 144237, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 330000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -20052, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 20057}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 124185}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 982772834 [navn] => WETA EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2000-12-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 819221502 [oppstartsdato] => 2000-11-29 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kongegata 16A"], "kommune": "LARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "LARVIK", "postnummer": "3256", "kommunenummer": "3805"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2017-06-20 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?