Index

WHITE FALCON AS

Orgnr: 816311012

adresse: Vestre Onstadvei 8

id

10664

organisasjonsnummer

816311012

navn

WHITE FALCON AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-12-01

naeringskode1

{"kode": "46.499", "beskrivelse": "Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk ikke nevnt annet sted"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vestre Onstadvei 8"], "kommune": "LIER", "landkode": "NO", "poststed": "LIERSKOGEN", "postnummer": "3420", "kommunenummer": "3049"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-11-25

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

816311012

navn

WHITE FALCON AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vestre Onstadvei 8

forradrpostnr

3420

forradrpoststed

LIERSKOGEN

forradrkommnr

3049

forradrkommnavn

LIER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

46.499

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

01.12.2015

stiftelsesdato

25.11.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

816311012

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 20952, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 224450, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 30000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 194450}}, "journalnr": "2021146836", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "816311012"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 217023, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 187023}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 7427, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 7427}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 224450}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 26333, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6252}, "driftsresultat": 33748, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 40000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 12, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 34}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 22}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 33760}}]

Reserver mot visning?