Index

WIIK MASKIN AS

Orgnr: 813642042

mobil: 906 18 995
adresse: Sandbakkveien 65

id

4677

organisasjonsnummer

813642042

navn

WIIK MASKIN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-05-16

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "49.410", "beskrivelse": "Godstransport på vei"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sandbakkveien 65"], "kommune": "LILLESTRØM", "landkode": "NO", "poststed": "SKEDSMOKORSET", "postnummer": "2020", "kommunenummer": "3030"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-04-29

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

813642042

navn

WIIK MASKIN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sandbakkveien 65

forradrpostnr

2020

forradrpoststed

SKEDSMOKORSET

forradrkommnr

3030

forradrkommnavn

LILLESTRØM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

49.410

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

16.05.2014

stiftelsesdato

29.04.2014

tlf

tlf_mobil

906 18 995

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

813642042

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2398467, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2124919, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1367767}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 757152}}, "journalnr": "2021354137", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "813642042"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -12724, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 175000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -187724}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2137643, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 595649}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1541994}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2124919}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 64698, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4561118}, "driftsresultat": 143114, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4704232}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -78416, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2708}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 81124}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 64698}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 913687256 [navn] => WIIK MASKIN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-05-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "49.410", "beskrivelse": "Godstransport pu00e5 vei"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 813642042 [oppstartsdato] => 2014-05-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sandbakkveien 65"], "kommune": "LILLESTRu00d8M", "landkode": "NO", "poststed": "SKEDSMOKORSET", "postnummer": "2020", "kommunenummer": "3030"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?