Index

WILBERGJORDET 1 AS

Orgnr: 818835612

adresse: c/o SBB Samfunnsbygg AS, Tordenskiolds gate 10

id

17022

organisasjonsnummer

818835612

navn

WILBERGJORDET 1 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-04-06

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o SBB Samfunnsbygg AS", "Tordenskiolds gate 10"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0160", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-28

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Newsec Basale AS", "Postboks 5666 Torgarden"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7484", "kommunenummer": "5001"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

818835612

navn

WILBERGJORDET 1 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o SBB Samfunnsbygg AS Tordenskiolds gate 10

forradrpostnr

0160

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

c/o Newsec Basale AS Postboks 5666 Torgarden

ppostnr

7484

ppoststed

TRONDHEIM

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

06.04.2017

stiftelsesdato

28.03.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818835612

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1835192, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 95069786, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 80771818}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 14297969}}, "journalnr": "2020559019", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818835612"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 88094803, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 87592357}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 502446}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 6974983, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 4133422}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2841561}}, "sumEgenkapitalGjeld": 95069786}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2491824, "totalresultat": 2491824, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4947537}, "driftsresultat": 3175942, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 8123479}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 18704, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 22295}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 3591}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 3194646}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 984298331 [navn] => WILBERGJORDET 1 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2002-03-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 818835612 [oppstartsdato] => 2002-03-07 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o SBB Samfunnsbygg AS", "Tordenskiolds gate 10"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0160", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Newsec Basale AS", "Postboks 5666 Torgarden"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7484", "kommunenummer": "5001"} [datoEierskifte] => 2017-03-28 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?