Index

WILD VOSS AS

https://wildvoss.no

Orgnr: 916006500

mobil: 934 84 041
webside: wildvoss.no
adresse: 2. etasje, Vangsgata 28

id

194876

organisasjonsnummer

916006500

navn

WILD VOSS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-10-05

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "79.902", "beskrivelse": "Guider og reiseledere"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["2. etasje", "Vangsgata 28"], "kommune": "VOSS", "landkode": "NO", "poststed": "VOSS", "postnummer": "5700", "kommunenummer": "4621"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-09-17

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Skjerpestunet 8"], "kommune": "VOSS", "landkode": "NO", "poststed": "SKULESTADMO", "postnummer": "5710", "kommunenummer": "4621"}

hjemmeside

wildvoss.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

916006500

navn

WILD VOSS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

2. etasje Vangsgata 28

forradrpostnr

5700

forradrpoststed

VOSS

forradrkommnr

4621

forradrkommnavn

VOSS

forradrland

Norge

postadresse

Skjerpestunet 8

ppostnr

5710

ppoststed

SKULESTADMO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

79.902

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

05.10.2015

stiftelsesdato

17.09.2015

tlf

tlf_mobil

934 84 041

url

wildvoss.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

14.04.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

916006500

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2322215, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 264895, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 264895}}, "journalnr": "2021370294", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "916006500"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 159332, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 519000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -359668}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 105563, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 105563}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 264895}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -78982, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 602211}, "driftsresultat": -80277, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 521934}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1295, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1295}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 0}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -78982}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 916049307 [navn] => WILD VOSS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-10-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "79.902", "beskrivelse": "Guider og reiseledere"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 916006500 [oppstartsdato] => 2015-09-17 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["2. etasje", "Vangsgata 28"], "kommune": "VOSS", "landkode": "NO", "poststed": "VOSS", "postnummer": "5700", "kommunenummer": "4621"} [links] => [] [hjemmeside] => wildvoss.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Skjerpestunet 8"], "kommune": "VOSS", "landkode": "NO", "poststed": "SKULESTADMO", "postnummer": "5710", "kommunenummer": "4621"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?