Index

WILHELM & SØNN AS

Orgnr: 820371372

adresse: Neuberggata 29A

id

21172

organisasjonsnummer

820371372

navn

WILHELM & SØNN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-02-02

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Neuberggata 29A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0367", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-01-23

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

820371372

navn

WILHELM & SØNN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Neuberggata 29A

forradrpostnr

0367

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

02.02.2018

stiftelsesdato

23.01.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

820371372

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2297263, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 700077, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 700000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 77}}, "journalnr": "2021332819", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "820371372"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -3706, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -28136}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 703783, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 703783}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 700077}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -15993, "totalresultat": -15993, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 15995}, "driftsresultat": -15995, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -15993}}]

Reserver mot visning?