Index

WILHELMSEN ACCOUNTING SERVICES AS

Orgnr: 812185152

tlf: 67 58 40 00
adresse: Strandveien 20

id

1514

organisasjonsnummer

812185152

navn

WILHELMSEN ACCOUNTING SERVICES AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-06

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "69.201", "beskrivelse": "Regnskap og bokføring"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Strandveien 20"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "LYSAKER", "postnummer": "1366", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-27

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 33"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "LYSAKER", "postnummer": "1324", "kommunenummer": "3024"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812185152

navn

WILHELMSEN ACCOUNTING SERVICES AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Strandveien 20

forradrpostnr

1366

forradrpoststed

LYSAKER

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 33

ppostnr

1324

ppoststed

LYSAKER

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

69.201

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

06.07.2013

stiftelsesdato

27.06.2013

tlf

67 58 40 00

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812185152

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2482629, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5213232, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 292336}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4920896}}, "journalnr": "2021449207", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812185152"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2659375, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 600000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2059375}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2553857, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2553857}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5213232}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -912364, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 11587137}, "driftsresultat": -1181534, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 10405603}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 12875, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 17331}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 4456}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -1168659}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 812818392 [navn] => WILHELMSEN ACCOUNTING SERVICES AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-11-29 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "69.201", "beskrivelse": "Regnskap og bokfu00f8ring"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812185152 [oppstartsdato] => 2013-11-28 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Strandveien 20"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "LYSAKER", "postnummer": "1366", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 33"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "LYSAKER", "postnummer": "1324", "kommunenummer": "3024"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?