Index

WILL.I.JUICE AS

Orgnr: 812482122

mobil: 455 19 441
adresse: Mauds vei 36

id

2148

organisasjonsnummer

812482122

navn

WILL.I.JUICE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-26

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "56.309", "beskrivelse": "Drift av barer ellers"}

antallAnsatte

19

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Mauds vei 36"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4633", "kommunenummer": "4204"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-16

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812482122

navn

WILL.I.JUICE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Mauds vei 36

forradrpostnr

4633

forradrpoststed

KRISTIANSAND S

forradrkommnr

4204

forradrkommnavn

KRISTIANSAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

56.309

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

26.09.2013

stiftelsesdato

16.09.2013

tlf

tlf_mobil

455 19 441

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

19

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812482122

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2407965, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 992893, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 244635}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 748259}}, "journalnr": "2021447907", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812482122"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 314529, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 250000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 64529}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 678364, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 678101}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 992893}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 243822, "totalresultat": 243822, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3725246}, "driftsresultat": 325239, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4050484}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 397, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 397}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 0}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 325636}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912507890 [navn] => WILL.I.JUICE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-09-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.309", "beskrivelse": "Drift av barer ellers"} [antallAnsatte] => 19 [overordnetEnhet] => 812482122 [oppstartsdato] => 2013-10-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Dronningens gate 61"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4608", "kommunenummer": "4204"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?