Index

WILLIAMSEN HOLDING AS

Orgnr: 811589292

mobil: 996 93 051
adresse: v/Kristian Williamsen, Øvre Sofustrøa 9

id

163

organisasjonsnummer

811589292

navn

WILLIAMSEN HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["v/Kristian Williamsen", "Øvre Sofustrøa 9"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "BOSBERG", "postnummer": "7070", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-13

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811589292

navn

WILLIAMSEN HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

v/Kristian Williamsen Øvre Sofustrøa 9

forradrpostnr

7070

forradrpoststed

BOSBERG

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.2013

stiftelsesdato

13.02.2013

tlf

tlf_mobil

996 93 051

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811589292

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2354765, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 491026, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 220200}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 270826}}, "journalnr": "2021408986", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811589292"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 330466, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 120000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 210466}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 160560, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 12025}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 148535}}, "sumEgenkapitalGjeld": 491026}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 83894, "totalresultat": 83894, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 46919}, "driftsresultat": 66361, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 113280}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 32093, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 32312}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 219}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 98454}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915390595 [navn] => WILLIAMSEN HOLDING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-05-20 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811589292 [oppstartsdato] => 2015-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["v/Kristian Williamsen", "u00d8vre Sofustru00f8a 9"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "BOSBERG", "postnummer": "7070", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?