Index

WINS AS

Orgnr: 815303822

mobil: 41554019
adresse: c/o Henrik Rosenberg Winsnes, Nedre Silkestrå 6

id

8267

organisasjonsnummer

815303822

navn

WINS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-04-27

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Henrik Rosenberg Winsnes", "Nedre Silkestrå 6"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0375", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-25

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815303822

navn

WINS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Henrik Rosenberg Winsnes Nedre Silkestrå 6

forradrpostnr

0375

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.04.2015

stiftelsesdato

25.01.2015

tlf

tlf_mobil

41554019

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815303822

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2479277, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 291095, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 129480}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 161615}}, "journalnr": "2021528906", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815303822"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 291093, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 266759}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 291095}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -20500, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 996}, "driftsresultat": -996, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -19504, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 137}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 19641}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -20500}}]

Reserver mot visning?