Index

WITTBANK INVEST AS

Orgnr: 812434292

adresse: Gosenveien 12A

id

2053

organisasjonsnummer

812434292

navn

WITTBANK INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-12

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Gosenveien 12A"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "KROKSTADELVA", "postnummer": "3055", "kommunenummer": "3005"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-06

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812434292

navn

WITTBANK INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Gosenveien 12A

forradrpostnr

3055

forradrpoststed

KROKSTADELVA

forradrkommnr

3005

forradrkommnavn

DRAMMEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.09.2013

stiftelsesdato

06.09.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812434292

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 18054, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4568714, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4568714}}, "journalnr": "2021141909", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812434292"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1234634, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1210300}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3334081, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 571942}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2762139}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4568714}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2581386, "totalresultat": 2581386, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 24879}, "driftsresultat": -24879, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2606266, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2768268}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 162002}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2581386}}]

Reserver mot visning?