Index

WOODCON AS

Orgnr: 812177192

adresse: Tårnvegen 55

id

1484

organisasjonsnummer

812177192

navn

WOODCON AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-04

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.121", "beskrivelse": "Byggeteknisk konsulentvirksomhet"}

antallAnsatte

32

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tårnvegen 55"], "kommune": "RINGSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "BRUMUNDDAL", "postnummer": "2380", "kommunenummer": "3411"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812177192

navn

WOODCON AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Tårnvegen 55

forradrpostnr

2380

forradrpoststed

BRUMUNDDAL

forradrkommnr

3411

forradrkommnavn

RINGSAKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.121

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

04.07.2013

stiftelsesdato

05.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

32

ansatte_dato

12.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812177192

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1773860, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 44864206, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2290767}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 42573439}}, "journalnr": "2020497279", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812177192"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 13471575, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 700000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 12771575}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 31392631, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 29152202}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2240429}}, "sumEgenkapitalGjeld": 44864206}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 3717121, "totalresultat": 3717121, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 150955216}, "driftsresultat": 5130026, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 156085242}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -329069, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 719867}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1048936}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 4800957}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 812223542 [navn] => WOODCON AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-07-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.121", "beskrivelse": "Byggeteknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 32 [overordnetEnhet] => 812177192 [oppstartsdato] => 2013-06-05 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tu00e5rnvegen 55"], "kommune": "RINGSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "BRUMUNDDAL", "postnummer": "2380", "kommunenummer": "3411"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?