Index

WTS RAIL AS

Orgnr: 811584762

adresse: Øvre Holen 77

id

154

organisasjonsnummer

811584762

navn

WTS RAIL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-20

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Øvre Holen 77"], "kommune": "ÅLESUND", "landkode": "NO", "poststed": "ÅLESUND", "postnummer": "6011", "kommunenummer": "1507"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811584762

navn

WTS RAIL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Øvre Holen 77

forradrpostnr

6011

forradrpoststed

ÅLESUND

forradrkommnr

1507

forradrkommnavn

ÅLESUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.120

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

20.03.2013

stiftelsesdato

05.02.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

12.02.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

811584762

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1785720, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2180265, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2180265}}, "journalnr": "2020514775", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811584762"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1361374, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1331374}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 818891, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 818891}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2180265}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 541158, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3252874}, "driftsresultat": 695049, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3947922}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1104, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 678}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1782}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 693945}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911772817 [navn] => WTS RAIL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-04-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 811584762 [oppstartsdato] => 2013-03-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00d8vre Holen 77"], "kommune": "u00c5LESUND", "landkode": "NO", "poststed": "u00c5LESUND", "postnummer": "6011", "kommunenummer": "1507"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?