Index

X-CARS AS

Orgnr: 812358642

mobil: 995 94 200
adresse: Travbanevegen 5

id

1893

organisasjonsnummer

812358642

navn

X-CARS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "45.112", "beskrivelse": "Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Travbanevegen 5"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7044", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-19

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812358642

navn

X-CARS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Travbanevegen 5

forradrpostnr

7044

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

45.112

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.08.2013

stiftelsesdato

19.07.2013

tlf

tlf_mobil

995 94 200

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812358642

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2289831, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 395857, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 48494}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 347363}}, "journalnr": "2021322281", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812358642"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 97881, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 300000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -202119}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 297976, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 297976}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 395857}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -107248, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 9507996}, "driftsresultat": -113285, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 9394711}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -24211, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3924}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 28135}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -137497}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912372391 [navn] => X-CARS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-08-29 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.112", "beskrivelse": "Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812358642 [oppstartsdato] => 2013-07-19 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Travbanevegen 5"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7044", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?