Index

X-LIFE AS

Orgnr: 919122935

adresse: Orkidehøgda 2A

id

273904

organisasjonsnummer

919122935

navn

X-LIFE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.917", "beskrivelse": "Postordre-/Internetthandel med helsekost"}

antallAnsatte

11

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Orkidehøgda 2A"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "MJØNDALEN", "postnummer": "3050", "kommunenummer": "3005"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-02-24

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

919122935

navn

X-LIFE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Orkidehøgda 2A

forradrpostnr

3050

forradrpoststed

MJØNDALEN

forradrkommnr

3005

forradrkommnavn

DRAMMEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.917

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

12.06.2017

stiftelsesdato

24.02.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

11

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

919122935

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2576195, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 43557542, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 9823183}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 33734359}}, "journalnr": "2021562753", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "919122935"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1081924, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1016163}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 65761}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 42475618, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 42475618}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 43557542}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 65761, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 65638891}, "driftsresultat": 206196, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 65845087}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -105349, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 23173}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 128522}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 100847}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 991156542 [navn] => X-LIFE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2007-04-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.917", "beskrivelse": "Postordre-/Internetthandel med helsekost"} [antallAnsatte] => 11 [overordnetEnhet] => 919122935 [oppstartsdato] => 2007-05-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Orkidehu00f8gda 2A"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "MJu00d8NDALEN", "postnummer": "3050", "kommunenummer": "3005"} [links] => [] [hjemmeside] => www.x-life.no [postadresse] => [datoEierskifte] => 2017-02-24 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?